Sponsing til barn og ungdom

fotball

Nye drakter, reise til Norway-Cup eller nytt utstyr?

Vi i Helgeland Betong er opptatt av gode fritidstilbud for barn og ungdom i regionen, og sponser gjerne både idrett- og kulturaktiviteter.

Fyll ut søknadsskjemaet på denne siden. Søknadsfristen er 1. mai 2016

Hvem kan søke: Både idrettslag og kulturtilbud for barn- og ungdom fra Nordland kan søke om sponsormidler fra Helgeland Betong.

 

Søknadsskjema

Sponsor
Sending