Rennebryggen

HjemProdukterRennebryggen

Helgeland Betongflytebrygger - Rennebryggen

Rennebryggen

Rennebryggen er utviklet for å sørge for fremføring av strøm og vann. Ideell til bruk ved større anlegg hvor det er utfordrende å føre strøm og vann til hele anlegg. Kan produseres både som vanlige betongflytebrygger og som tyngre bølgedempere.

› Bryggene er klargjort for montering av strøm og vannposter i vår unike renneløsning.

› Enkel å legge kabler og rør i.

› Fleksibel plassering av strømsøyler og vannposter, søylene kan plasseres hvor som helst på rennen.

› Forenkling av vedlikehold, service og utvidelse.

› Fin design og ren overflate.

› Sammenkobles med spenn-wire i hele bryggepirens lengde. Dette er et sterkt sammenkoblingsprinsipp, og utsetter ikke betongen for strekkrefter, bare trykkrefter.

› 4 stk. kraftige polyuretanbuffere ligger mellom bryggene. Bufferne tar opp krefter i sammenkoblingene, og holder bryggene retningsstabile.

› Innfesting av fenderverk ved hjelp av gjennomgående stag, som ikke utsetter betongen for strekkrefter.

› Opsjoner og andre spesielle tilpasninger er tilgjengelige.

Rennebrygge i vannet hos Midsund Båtforening

Rennebrygger i L-formasjon i Eidsdal.